Bedrifter møter på en rekke utfordringer. Da er det viktig å sitte med et klart hode som en leder. Selv om utfordringene er mange, og det nærmest er helt umulig å være 100% klar for alle, så er det generelle utfordringer alle bedrifter møter på. Enten du er grunder eller leder i Statoil, så finnes det rett og slett bare enkelte aspekter ved business som en alltid vil støte på. Hva er disse og hvordan kan du møte de mest effektivt?

Vekstens toeggede natur

Vekst er noe som må til for at en bedrift skal lykkes. Uten vekst er det klart at konkurrentene tar over markedsandeler og din bedrift taper i det lange løp. Derfor må du sørge for at din bedrift er i vekst. Det krever derimot baller, og du er nødt til å investere på mange plan. Spør deg selv hva alternativet til vekst er, så ser du fort at det ikke finnes. Da investerer du klokt for en fremtid for din bedrift.

De ansattes motivasjon

De ansatte er tannhjulene i din bedrifts maskin. Uten disse går ingenting rundt og din bedrift tjener ikke en eneste krone. Det er derfor helt essensielt at du står på tå hev for å motivere dine ansatte. Enten det er gjennom økte arbeidsoppgaver, en klapp på skuldra eller rett og slett litt kjeft, så er du nødt til å motivere dine ansatte.

Likviditet er essensielt

Sist men ikke minst kan en ikke komme seg unna likviditet. Det blir for enkelt å tro at det bare er små firmaer som sliter med penger. Det å ha nok på konto til enhver tid til å betale utgifter er faktisk ikke så enkelt som det høres ut som. Det å balansere regnskapet og samtidig sørge for dette er helt essensielt, og her bør du som leder legge i store krefter.