Ta deg av det du selv kan

Ofte når vi driver bedrifter, så skal vi være overalt og gjøre alt sammen helt selv. Det er naturlig i oppstarten at disse tendensene oppstår. Det handler simpelthen om at vi opplever en blanding av mangel på midler til å betale noen for å gjøre disse tingene, og at vi ikke vil gi fra oss ansvar til andre i frykt for at noe skal gå galt. Oppfordringen er derimot ganske klar, og det er at en bør la de som har greie på ting ta seg av dette, så tar du deg selv av det du kan.

Ikke la stormannsgalskapen spise deg opp

En av tingene de fleste prøver å ta seg av selv er markedsføringen. Den aller viktigste disiplinen er også den som aller oftest fører til at bedriften faller. Dette handler om at en tror denne disiplinen er så åpenbar, ofte fordi resultatene av innsatsen her er vanskelig å måle. Skal du la et stort byrå ta seg av markedsføringen din, så er det vanskelig selv for disse å måle direkte effekt av initiativer. Du vil nok se forbedringer, men hvilke som stammer fra endringene er ikke lett å si. Det er derimot en feil antakelse å si at dette betyr at markedsføringen ikke har en effekt avhengig av hvem som tar seg av den.

La andre ta seg av markedsføringen

De som lykkes best innen business er de som anerkjenner sine svake sider og lar andre ta seg av disse. Et klassisk Amerikansk uttrykk er “let go to grow”. Dette handler om å gi slipp på tingene du simpelthen ikke kan selv, og heller la andre ta seg av dette. De har tross alt en ekspertise og vil gjøre en bedre jobb. Så sant det lar seg gjøre økonomisk, så er du herved oppfordret til å la andre ta seg av markedsføringen din.