Det finnes mange ulike måter for bedrifter å sikre inntekter på. Den vanligste inntektsmodellen er transaksjons baserte inntekter. Men i den senere tid har bedrifter i stadig større grad begynt å fokusere på gjentakende inntektsstrømmer.

Abonnementsavgift

Å kreve abonnementsavgifter har vist seg å være særlig egnet for Internett- og IT-bedrifter. Man ser blant annet at giganter som Google, Microsoft og spillselskaper går fra en engangsbetaling til en månedlig eller årlig avgift for kjøp av programvare. Slik fortsetter man å belaste kundene, inntil de eventuelt bestemmer seg for å si opp abonnementene sine. Bedriften vil da være i stand til å mer presist forutse fremtidige inntekter ved å tilby tjenester til forbrukere som abonnerer på deres produkt.

Dette har fordelen i at selskapene får en mer forutsigbar økonomi. De kan dermed enklere avgjøre om de har økonomi til å løfte store investeringer. Aksjonærer er som kjent også livredde for usikkerhet, og når de slipper å bekymre seg for at inntektene helt skal falle bort om neste spill lansering ikke blir en suksess er de ofte villige til å betale en høyere pris for aksjene. Det har også den fordelen at kundene ofte vil oppfatte tjenesten som rimeligere, siden de betaler et lavt månedlig gebyr i stedet for en større engangssum.

Eksempler på abonnementsavgifter

Langtidsabonnementer og automatisk fornyelsespolitikker benyttes blant annet av:

  • Norton antivirusprogram
  • Registreringer av internettdomener (f.eks. Hostgator, GoDaddy)
  • Microsoft Office 365
  • Telefonselskaper
  • Streaming av film (f.eks. Netflix og Hulu)
  • Streaming av musikk (f.eks. Spotify og Tidal)

Reklameinntekter

Reklameinntekter er et annet eksempel på gjentakende inntektsstrømmer. I disse dager vil en nettstedseier normalt generere inntekter ved å vise annonser. Mange selskaper, inkludert Google og Facebook, benytter denne tilnærmingen for å generere inntekter. Google tillater også annonsører å vise annonser gjennom sitt auksjonsbaserte program – Google Adsense. Inntektene kan variere avhengig av typen annonsering, dvs. CPC (kostnad per klikk) eller CPM (kostnad per tusen visninger.